Barqaror rivojlanish

Image

Korxonaning vazifasi

Iste’molchi talablarini qondiradigan raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va yetkazib berish hamda mamlakat, jamiyat va boshqa manfaatdor tomonlar farovonligi yo‘lida ishlab chiqarishni yanada rivojlantirish uchun barqaror daromad olish.

Tashkilotning maqsadi

O‘zbekiston Respublikasida neft va gaz sohasida yetakchi o‘rin egallaydigan yuqori samarador va raqobatbardosh kompaniyasiga aylanish.