Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati

1. Umumiy qoidalar

1.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati (keyingi o'rinlarda Siyosat deb yuritiladi) shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashning asosiy printsiplari, maqsadlari, shartlari va usullarini, "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda qayta ishlanadigan sub'ektlar ro'yxatini va shaxsiy ma'lumotlarni, funktsiyalarini belgilaydi. FNQIZda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda, shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining huquqlari, shuningdek "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda amalga oshirilgan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablari.

1.2. Siyosat O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi qonunchilik va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari talablarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan.

1.3. Ushbu Siyosat qoidalari "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlarining shaxsiy ma'lumotlarini va boshqa shaxsiy ma'lumotlarning qayta ishlash masalalarini tartibga soluvchi mahalliy normativ hujjatlarni ishlab chiqish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

1.4. Siyosat ushbu tashkilotlarning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash siyosatini belgilaydigan "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ filiallari va tashkilotlari tomonidan mahalliy normativ hujjatlarni ishlab chiqish uchun asosdir.

2. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati belgilab qo'yilgan O'zbekiston Respublikasining qonunchilik va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari.

2.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash siyosati quyidagi normativ-huquqiy hujjatlarga muvofiq belgilanadi:

 • O'zbekiston Respublikasining Mehnat kodeksi;

 • O'zbekiston Respublikasining boshqa normativ-huquqiy hujjatlari va vakolatli davlat organlarining normativ hujjatlari.

2.2. Siyosat qoidalarini amalga oshirish uchun "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tegishli mahalliy me'yoriy hujjatlar va boshqa hujjatlarni ishlab chiqadi, jumladan:

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash to'g'risidagi nizom;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ, uning sho'ba korxonalari va tashkilotlarining shaxsiy ma'lumotlar tizimlarida ularni qayta ishlash paytida shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash to'g'risidagi nizom;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari, uning filiallari va vakolatxonalari lavozimlari ro'yxati, ularning o'rnini bosganda shaxsiy ma'lumotlarga ishlov berish amalga oshiriladi;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari, uning filiallari va vakolatxonalari shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash qoidalari;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tartibga soluvchi boshqa mahalliy normativ hujjatlar va hujjatlar.

 

3. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashni tartibga soluvchi mahalliy qoidalarida qo'llaniladigan asosiy atamalar va ta'riflar

Shaxsiy ma'lumotlar - to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita ma'lum yoki aniqlanadigan shaxsga (shaxsiy ma'lumotlar mavzusi) tegishli har qanday ma'lumot.

Axborot - ularni taqdim etish shaklidan qat'i nazar, ma'lumotlar (xabarlar, ma'lumotlar).

Operator - davlat organi, munitsipal organ, yuridik yoki jismoniy shaxs, mustaqil ravishda yoki boshqa shaxslar bilan birgalikda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil qiluvchi va (yoki) amalga oshiradigan, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini, shaxsiy ma'lumotlarning tarkibini belgilaydigan shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlov berish, harakatlar (operatsiyalar) bajarish.

Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash - avtomatlashtirish vositalari yordamida yoki bunday vositalardan foydalanmasdan amalga oshiriladigan har qanday harakatlar (operatsiyalar) yoki harakatlar (operatsiyalar) to'plami, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlar bilan yig'ish, yozib olish, tizimlashtirish, to'plash, saqlash, aniqlashtirish (yangilash, o'zgartirish), ajratib olish, shaxsiy ma'lumotlarni ishlatish, uzatish (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish, yo'q qilish.

Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilgan tarzda qayta ishlash - kompyuter texnologiyalaridan foydalangan holda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash.

Shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etish - ma'lum bir shaxsga yoki shaxslarning ma'lum doirasiga shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.

Shaxsiy ma'lumotlarni tarqatish - shaxslarning noma'lum doirasiga shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilishga qaratilgan harakatlar.

Shaxsiy ma'lumotlarning transchegaraviy uzatilishi - shaxsiy ma'lumotlarni chet davlat davlati hududiga chet davlat organiga, chet el jismoniy yoki yuridik shaxsiga o'tkazish.

Shaxsiy ma'lumotlarni blokirovka qilish - shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni vaqtincha to'xtatib turish (shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish uchun qayta ishlash zarur bo'lgan holatlar bundan mustasno).

Shaxsiy ma'lumotlarni yo'q qilish - natijada shaxsiy ma'lumotlarning ma'lumot tizimida shaxsiy ma'lumotlarning tarkibini tiklash imkonsiz bo'lib qoladigan va (yoki) natijada shaxsiy ma'lumotlarning moddiy tashuvchilari yo'q qilinadigan harakatlar.

Shaxsiy ma'lumotlarni depersonalizatsiya qilish - natijada qo'shimcha ma'lumotlardan foydalanmasdan shaxsiy ma'lumotlarning aniq bir sub'ekti tomonidan shaxsiy ma'lumotlarga egalik huquqini aniqlash imkonsiz bo'lib qoladigan harakatlar.

Shaxsiy ma'lumotlarning axborot tizimi - ma'lumotlar bazalarida va axborot texnologiyalarida mavjud bo'lgan shaxsiy ma'lumotlar to'plami va ularni qayta ishlashni ta'minlaydigan texnik vositalar.

 

4. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash tamoyillari va maqsadlari

4.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ shaxsiy ma'lumotlarning operatori sifatida "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ xodimlarining shaxsiy ma'lumotlarini va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ bilan mehnat munosabatlarida bo'lmagan boshqa shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlaydi.

4.2. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyati xodimlarining huquqlari va erkinliklari va shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ektlari, shu jumladan shaxsiy hayotiga bo'lgan huquqni himoya qilishni ta'minlash zarurligini hisobga olgan holda amalga oshiriladi, shaxsiy va oilaviy sirlar, quyidagi printsiplarga asoslanib:

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda qonuniy va adolatli asosda amalga oshiriladi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash aniq, oldindan belgilangan va qonuniy maqsadlarga erishish bilan cheklanadi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni yig'ish maqsadlariga mos kelmaydigan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga yo'l qo'yilmaydi;

 • Qayta ishlash bir-biriga mos kelmaydigan maqsadlarda amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga olgan ma'lumotlar bazalarini birlashtirishga yo'l qo'yilmaydi;

 • Faqatgina ularni qayta ishlash maqsadlariga javob beradigan shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanishi kerak;

 • Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning mazmuni va hajmi belgilangan qayta ishlash maqsadlariga mos keladi. Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarning ularni qayta ishlashning belgilangan maqsadlariga nisbatan ortiqcha bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda shaxsiy ma'lumotlarning to'g'riligi, ularning yetarliligi va kerak bo'lganda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlariga bog'liqligi ta'minlanadi. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ to'liq bo'lmagan yoki noto'g'ri shaxsiy ma'lumotlarni olib tashlash yoki aniqlashtirish uchun zarur choralarni ko'radi yoki ularni qabul qilishni ta'minlaydi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni saqlash, agar shaxsiy ma'lumotlarni saqlash muddati qonun bilan belgilanmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar mavzusini aniqlashga imkon beradigan shaklda amalga oshiriladi;

 • Qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlash maqsadlariga erishgandan so'ng yoki ushbu maqsadlarga erishish zaruriyati yo'qolgan taqdirda, agar qonunchilikda boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, yo'q qilinadi yoki shaxsiylashtiriladi.

4.3. Shaxsiy ma'lumotlar "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tomonidan quyidagi maqsadlarda qayta ishlanadi:

 • O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasining qonunchilik va boshqa normativ-huquqiy hujjatlari, "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ mahalliy normativ hujjatlariga muvofiqligini ta'minlash;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJga O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida yuklatilgan funktsiyalar, vakolat va vazifalarni, shu jumladan davlat organlariga, O'zbekiston Respublikasi Pensiya jamg'armasiga, Ijtimoiy sug'urta jamg'armasiga shaxsiy ma'lumotlarni taqdim etadi. O'zbekiston Respublikasi, majburiy tibbiy sug'urta Federal fondiga, shuningdek boshqa davlat organlariga;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ xodimlari bilan mehnat munosabatlarini tartibga solish (ishga joylashish, o'qitish va targ'ib qilishda yordam berish, shaxsiy xavfsizligini ta'minlash, bajarilgan ishlarning miqdori va sifatini nazorat qilish, mol-mulkning xavfsizligini ta'minlash);

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ xodimlari va ularning oila a'zolariga qo'shimcha kafolatlar va kompensatsiyalar, shu jumladan nodavlat pensiya ta'minoti, ixtiyoriy tibbiy sug'urta, tibbiy yordam va boshqa ijtimoiy ta'minot turlari bilan ta'minlash;

 • Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining hayoti, sog'lig'i yoki boshqa hayotiy manfaatlarini himoya qilish;

 • Kontragentlar bilan shartnomalar tayyorlash, tuzish, bajarish va bekor qilish;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyati korxonalarida ishlab chiqarish quvvati va bino ichidagi rejimlarni ta'minlash;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ, uning filiallari va vakolatxonalari, shuningdek "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning filiallari va tashkilotlari faoliyatini ichki axborot bilan ta'minlash uchun ma'lumotnomalarni shakllantirish;

 • Sud ishlarini, boshqa organlarning yoki mansabdor shaxslarning, O'zbekiston Respublikasining ijro ishi to'g'risidagi qonun hujjatlariga muvofiq ijro etilishi lozim bo'lgan hujjatlarini ijro etish;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning yoki uchinchi shaxslarning ustavida va boshqa mahalliy normativ hujjatlarida nazarda tutilgan faoliyat doirasida "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning huquqlari va qonuniy manfaatlarini amalga oshirish yoki ijtimoiy ahamiyatga ega maqsadlarga erishish;

 • Boshqa qonuniy maqsadlar uchun.

 

5. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlari qayta ishlanadigan sub'ektlar ro'yxati

5.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ quyidagi toifadagi sub'ektlarning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlaydi:

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari, uning filiallari va vakolatxonalari xodimlari;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ filiallari va tashkilotlari xodimlari;

 • Shaxsiy ma'lumotlarning boshqa sub'ektlari (Siyosatning 4-qismida ko'rsatilgan qayta ishlash maqsadlarini amalga oshirishni ta'minlash uchun).

 

6. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tomonidan qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlar ro'yxati

6.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda qayta ishlanadigan shaxsiy ma'lumotlar ro'yxati O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning mahalliy me'yoriy hujjatlariga muvofiq, Siyosatning 4-qismida ko'rsatilgan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash maqsadlarini hisobga olgan holda belgilanadi.

6.2. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" mas'uliyati cheklangan jamiyatida irq, millat, siyosiy qarashlar, diniy yoki falsafiy e'tiqodlar, yaqin hayotga tegishli shaxsiy toifadagi shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash amalga oshirilmaydi.

 

7. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashdagi vazifalari

7.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda:

 • Shaxsiy ma'lumotlar sohasida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ talablariga muvofiqligini ta'minlash uchun zarur va yetarli choralarni ko'radi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni ularga ruxsatsiz yoki tasodifiy kirish, ularni yo'q qilish, o'zgartirish, blokirovka qilish, nusxalash, taqdim etish, tarqatishdan, shuningdek shaxsiy ma'lumotlarga nisbatan boshqa noqonuniy harakatlardan himoya qilish bo'yicha huquqiy, tashkiliy va texnik choralarni ko'radi;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish uchun mas'ul shaxsni tayinlaydi;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish siyosati va muammolarini aniqlaydigan mahalliy normativ hujjatlarni nashr etadi;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ xodimlarini, uning shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bevosita shug'ullanadigan filiallari va vakolatxonalarini, O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi mahalliy me'yorlari bilan tanishtiradi; shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va ushbu ishchilarni o'qitish bo'yicha talablar;

 • Ushbu Siyosatni nashr etadi yoki boshqacha tarzda cheklanmagan kirishni ta'minlaydi;

 • Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlariga yoki ularning vakillariga tegishli sub'ektlarga tegishli shaxsiy ma'lumotlar mavjudligi to'g'risidagi ma'lumotlarni belgilangan tartibda xabardor qiladi, ushbu shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'lanish va (yoki) so'rovlarni qabul qilishda ushbu shaxsiy ma'lumotlar bilan tanishish imkoniyatini beradi (agar O'zbekiston Respublikasining qonunlarida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa);

 • Shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni to'xtatadi va yo'q qiladi;

 • Shaxsiy ma'lumotlar sohasida O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa harakatlarni amalga oshira oladi.

 

8. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash shartlari

8.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash, agar O'zbekiston Respublikasining shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi qonunchiligida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining uning shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga roziligi bilan amalga oshiriladi.

8.2. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi, agar federal qonunlarda boshqacha tartib nazarda tutilgan bo'lmasa, shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligisiz uchinchi shaxslarga oshkor qilmaydi va shaxsiy ma'lumotlarni tarqatmaydi.

8.3. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ushbu shaxs bilan tuzilgan shartnoma asosida shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining roziligi bilan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni boshqa shaxsga ishonib topshirishga haqli. Shartnomada shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlaydigan shaxs tomonidan amalga oshiriladigan shaxsiy ma'lumotlar bilan bog'liq harakatlar (operatsiyalar) ro'yxati, qayta ishlash maqsadlari, bunday shaxsning shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligini saqlash va shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash majburiyati bo'lishi kerak.

8.4. Ichki axborot ta'minoti maqsadida "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ichki ma'lumot materiallarini yaratishi mumkin, ular shaxsiy ma'lumotlar sub'ektining yozma roziligi bilan, agar O'zbekiston Respublikasi qonunlarida boshqacha tartib nazarda tutilmagan bo'lsa, uning familiyasi, ismi, otasining ismi, ish joyi, lavozimi, tug'ilgan yili va joyi, manzili, abonent raqami, elektron pochta manzili, shaxsiy ma'lumotlar sub'ekti tomonidan taqdim etilgan boshqa shaxsiy ma'lumotlar.

8.5. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarga faqat "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari ro'yxatiga kiritilgan lavozimlarni egallagan, ularning o'rnini bosgandan so'ng uning filiallari va vakolatxonalari xodimlariga ruxsat beriladi va shaxsiy ma'lumotlar qayta ishlanadi.

 

9. Shaxsiy ma'lumotlar bilan harakatlar ro'yxati va ularni qayta ishlash usullari

9.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ shaxsiy ma'lumotlarni yig'adi, qayd qiladi, tizimga keltiradi, to'playdi, saqlaydi, aniqlaydi (yangilaydi, o'zgartiradi), qidirib topadi, foydalanadi, o'tkazadi (tarqatish, taqdim etish, kirish), shaxsiylashtirish, blokirovka qilish va yo'q qilish.

9.2. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash quyidagi yo'llar bilan amalga oshiriladi:

 • Shaxsiy ma'lumotlarni avtomatlashtirilmagan holda qayta ishlash;

 • Axborot va telekommunikatsiya tarmoqlari orqali olingan ma'lumotlarni uzatgan holda yoki uzatmasdan shaxsiy ma'lumotlarni avtomatik ravishda qayta ishlash;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash.

 

10. Shaxsiy ma'lumot sub'ektlarining huquqlari

10.1. Shaxsiy ma'lumot sub'ektlari:

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tomonidan qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlari to'g'risida to'liq ma'lumot;

 • Qonunchilikda nazarda tutilgan hollar bundan mustasno, shaxsiy ma'lumotlarini, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarini o'z ichiga olgan har qanday yozuvlarning nusxasini olish huquqini olish, shuningdek tibbiyot mutaxassisi yordamida ular bilan bog'liq tibbiy ma'lumotlarga kiritish huquqi;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish, ularni blokirovka qilish yoki yo'q qilish, agar shaxsiy ma'lumotlar to'liq bo'lmagan, eskirgan, noto'g'ri bo'lsa, noqonuniy ravishda olingan yoki belgilangan ishlov berish uchun zarur bo'lmasa;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga rozilikni bekor qilish;

 • O'z huquqlarini himoya qilish uchun qonunda nazarda tutilgan choralarni ko'rish;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning O'zbekiston Respublikasi shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi qonunchiligi talablarini buzgan holda amalga oshirgan harakat yoki harakatsizligi to'g'risida shaxsiy ma'lumot taqdim etgan sub'ektlarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha vakolatli organga murojaat qilish yoki sudga ochirish;

 • O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan boshqa huquqlardan foydalanish.

 

11. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashda operator vazifalarini bajarilishini ta'minlash bo'yicha ko'rilgan choralar

11.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning operatorning shaxsiy ma'lumotlar sohasida O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan majburiyatlarini bajarishini ta'minlash uchun zarur va etarli bo'lgan chora-tadbirlarga quyidagilar kiradi.

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJga shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish uchun mas'ul shaxsni tayinlash;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va himoya qilish sohasida mahalliy normativ hujjatlar va boshqa hujjatlarni qabul qilish;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ, uning filiallari va vakolatxonalari ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari, "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" ma'muriyati tarkibiy bo'linmalari lavozimlari ro'yxatiga kiritilgan lavozimlarni egallagan xodimlari bilan o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish va uslubiy ishlarni olib borish;
 • Shaxsiy ma'lumotlar sub'ektlarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlashga roziligini olish, faqat O'zbekiston Respublikasi qonunlarida nazarda tutilgan hollar bundan mustasno;

 • Avtomatlashtirish vositalarini ishlatmasdan qayta ishlangan shaxsiy ma'lumotlarni boshqa ma'lumotlardan, xususan ularni shaxsiy ma'lumotlarning alohida moddiy tashuvchilarida, maxsus bo'limlarda o'rnatib ajratish;

 • Shaxsiy ma'lumotlar va ularning moddiy tashuvchilarini alohida saqlashni ta'minlash, ularni qayta ishlash har xil maqsadlarda amalga oshiriladi va turli xil toifadagi shaxsiy ma'lumotlarni o'z ichiga oladi;

 • "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda o'rnatilgan shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash choralarini ko'rmasdan ochiq ma'lumotlarni uzatish kanallari, boshqariladigan hududdan tashqaridagi kompyuter tarmoqlari, Internet tarmoqlari orqali uzatishni taqiqlash. Ommaviy va (yoki) anonimlashtirilgan shaxsiy ma'lumotlar bundan mustasno;

 • Shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlaydigan va ularga ruxsatsiz kirishni ta’qiqlaydigan ma’lumot tashuvchi qurilmalarni saqlash;

 • Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" qonunchilik va unga muvofiq qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlarga, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablariga, ushbu Siyosatga, FNQIZ mahalliy normativ hujjatlariga muvofiqligi ustidan ichki nazoratni amalga oshirish;

 • Shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasining qonun hujjatlarida nazarda tutilgan boshqa choralar.

11.2. Shaxsiy ma'lumotlarni axborot tizimlarida qayta ishlash xavfsizligini ta'minlash bo'yicha chora-tadbirlar FNQIZning shaxsiy ma'lumotlar tizimida qayta ishlash xavfsizligini ta'minlash masalalarini tartibga soluvchi "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning mahalliy qoidalariga muvofiq belgilanadi.

 

12. Shaxsiy ma'lumotlar, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablari sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning mahalliy normativ hujjatlariga rioya etilishini nazorat qilish.

12.1. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ, uning filiallari va vakolatxonalari ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari tomonidan O'zbekiston Respublikasi qonunchiligiga va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning shaxsiy ma'lumotlar sohasida, shu jumladan muhofaza qilish talablariga rioya etilishi ustidan nazorat qilish, shaxsiy ma'lumotlar, "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalarida, uning filiallari va vakolatxonalarida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodining mahalliy me'yoriy hujjatlarida shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashga muvofiqligini tekshirish maqsadida amalga oshiriladi.

Shaxsiy ma'lumotlar sohasida, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablari, shuningdek shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi buzilishining oldini olish va aniqlash bo'yicha chora-tadbirlar, tarqab ketishi mumkin bo'lgan kanallarni aniqlash va ruxsatsiz shaxsiy ma'lumotlarga kirish va bunday qoidabuzarliklar oqibatlarini bartaraf etishni nazorat qiladi.

12.2. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ ma'muriyatining tarkibiy bo'linmalari, uning filiallari va vakolatxonalari tomonidan bajarilishi ustidan ichki nazorat shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning mahalliy normativ hujjatlari, shu jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablari "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni tashkil etish uchun mas'ul shaxs tomonidan amalga oshiriladi.

12.3. Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlashni "Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risida" qonunchilik va unga muvofiq qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish talablari, "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning mahalliy normativ hujjatlariga muvofiqligi ustidan ichki nazorat amalga oshiriladi. Ushbu siyosat "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ korporativ xavfsizlik xizmati tomonidan ishlab chiqarilgan.

12.4. "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJ, uning filiali va vakolatxonasi ma'muriyatining tarkibiy bo'linmasida O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi va "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning shaxsiy ma'lumotlar sohasidagi mahalliy me'yoriy hujjatlariga rioya qilish uchun shaxsiy javobgarlik "Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi" MChJning bo'linmalaridagi shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyligi va xavfsizligini ta'minlash ularning rahbarlariga yuklatilgan.

«Farg’ona NQIZ» MChJ 150106,
O’zbekiston Respublikasi, Farg’ona viloyati,
Farg’ona shahar,

Sanoat ko’chasi, 240 uy

Tel: (+99873) 229-45-19
Faks: (+99873) 229-45-76
е-mail: info@fnpz.uz
Tel. ishonch: (+99894) 555-83-84,
47-17 (zavod ishchilari uchun)

FNQIZ © 2024

Barcha huquqlar muhofaza qilingan.

DIQQAT! Agar sahifalarda matnda xatolik topsangiz, uni belgilab ctrl + Enter tugmalarini bosib bizga yuboring.

Система Orphus